Pandangan Tentang Seks Bebas dari segi Egoisme

Perlakuan seks bebas remaja yang mengakibatkan peningkatan kes-kes penguguran dan pembuangan bayi merupakan sesuatu yang tidak bersalah dari segi perspektif Egoisme yang diasaskan oleh Friedrich Wilhelm Nietche. Teori Eogisme yang menjadi penentang teori Kemoralan Sosial tidak menimbangkan peninggalan kesan-kesan buruk terhadap pihak kedua ataupun pihak ketiga selepas melakukan perbuatan tersebut. Dalam prinsip Egoisme, remaja boleh mementingkan diri sendiri iaitu mencapai keselesaan hidup dalam kelakuan seks bebas. Manakala penguguran bayi dan pembuangan bayi merupakan sesuatu kebaikan iaitu perbuatan melepaskan beban mereka yang akan dihadapi selepas berlaku seks.

Perbuatan yang dikatakan baik iaitu menikmati kepuasan hidup mereka melalui berlakunya seks dan menghapuskan kandungan mereka yang mendatangkan masalah pada masa depan. Samanya, perbuatan yang dikatakan buruk iaitu menahan nafsu sendiri walaupun berkeinginan ataupun menyimpan kandungan mereka walaupun mereka tidak berkemampuan. Dengan kata lain, perbuatan yang memwujudkan kemanfaatan dan mengelakkan kerugian terhadap diri sendiri mereka adalah baik. Peraturan masyarakat ataupun peraturan yang ditetapkan agama tidak dapat menghadkan kebebasan remaja. Remaja harus menentukan peraturan sendiri dan dikatakan maju. Dalam kehidupan mereka, pengorbanan tidak diperlukan semasa mengeksploitasi apa sahaja untuk hidup selamt. Dengan ini, hidup remaja akan menjadi menarik tanpa menimbangkan konsep ketuhanan dan agama. Teori Egoisme mengatakan remaja itu ketua kepada badannya sendiri.

[balik laman utama tentang 'Pandangan Tentangan Seks Bebas']

No comments:

Free Ads