Pandangan Tentang Seks Bebas dari segi Eksitensialisme

Dari sudut Teori Eksistensialisme di mana manusia dipandang sebagai suatu makluk bereksistensi yang mengkaji situasi sekeliling dengan kesadaran tersendiri, isu tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Tindakan seks merupakan keinginan remaja mencapai kepuasan hidup. Kelakuan penguguran dan pembuangan bayi juga merupakan satu cara untuk meneruskan hidup remaja yang tidak berkemampuan. Dengan adanya situasi yang menjadikan pihak pertama mengalami masalah, cara yang terbaik adalah mengurangkan tekanan secara menghapuskan kandungan mereka. Remaja berhak melihat cara manusia sekeliling berada. Pilihan wajar yang mengelakkan masalah muktlak diutamakan. Seseorang remaja itu bertanggungjawab memilih cara penyelesaian masalah kerana mengetahui cara menempatkan dirinya.

Peraturan dan hukum agama tidak boleh menjadi halangan kebebasan pilihan remaja sekira pilihan itu pilihan remaja sendiri. Perbuatan seperti yang berada pada isu tersebut dikatakan bermoral sekira waktu itu adalah sesuai di mana ia tidak menyusahkan remaja. Teori Eksitensialisme mengatakan remaja itu ketua kepada pilihannya sendiri di mana pilihannya haruslah berdasarkan situasi mereka sendiri dan moral itu ditetapkan sendiri.

[balik laman utama tentang 'Pandangan Tentangan Seks Bebas']

No comments:

Free Ads