Pandangan Tentang Seks Bebas dari segi Buddha

Bagi agama Buddha, perlakuan seks bebas iaitu segala hubungan antara lelaki dan perempuan yang tidak diakui oleh undang-undang negara dan kemoralan sosial, kecuali hubuangan isteri suami adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Peraturan ini dipercayai dapat membawa kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat dan amat menbantu dalam budidaya sendiri.
Mengikuti konsep Karma, perbuatan yang baik akan membawa kesan baik manakala perbuatan yang jahat akan membawa padah. Jika hendak mendapat karma yang baik, maka perlulah mematuhi lima rukun moral agama Buddha (Panca Sila) iaitu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, dan jangan mengambil dadah atau arak yang boleh mengelirukan akal. Sebenarnya perlakuan seks dengan sesiapa yang bukan isteri atau suami juga tidak dibenarkan kerana ianya bersamaan dengan perbuatan berzina. Penganut agama Buddha mempercayai patuh kepada rukun ‘jangan berzina’ akan membawa keteteramann minda dan menjernihkan hati, jika selalu mematuhi rukun ini akan mendapat bodhi (bodhi adalah bahasa Pāli dan bahasa Sanskrit, ia bermaksud kefahaman, kebijiaksanaan dan jalan yang betul dan benar) yang benar dan akhirnya individu tersebut tiada hubungan lagi dengan dunia ini dan mencapai nirvana.

Terdapat juga empat kebenaran mulia dalam ajaran Buddha, iaitu Dukkha (penderitaan), Dukkha-Samudaya (punca penderitaan), Dukkha-Nirodha (menyingkirkan penderitaan) dan Dukkha-Nirodha Marga (jalan untuk menghapuskan penderitaan). Antaranya Dukkha-Samudaya bermaksud punca penderitaan adalah keinginan dan nafsu yang kuat. Keinginan dan nafsu ini akan didorong oleh kejahilan. Nafsu adalah salah satu punca penderitaan manusia untuk memperolehi kekayaan dan keseronokan yang tiada penghujungnya. Manakala Dukkha-Nirodha bermaksud apabila keinginan dan hawa nafsu dihapuskan maka penderitaan dapat diatasikan. Manusia haruslah menghapuskan atau mengatasi nafsunya untuk mengelakkan penderitaan. Perlakuan seks bebas adalah berpunca daripada hawa nafsu yang tidak terkawal, maka hendaklah mengatasi nafsu untuk berseks demi mengelakkan penderitaan seperti kesedihan pengguguran atau pembuangan bayi.

Pengguguran bayi ialah salah satu kesalahan yang serius dalam peraturan atau rukun agama Buddha, kerana salah satu nilai dari lima rukun moral agama Buddha (Panca Sila) ialah jangan membunuh, dan dalam agama Buddha, pengguguran adalah sama dengan membunuh, Hal ini disebabkan dosa menggugur bayi setimpal dengan dosa membunuh. Selain itu, pengguguran adalah salah satu dosa dalam 5 dosa yang paling berat, iaitu membunuh ibu bapa, membunuh arahat, menggugur bayi, membunuh sami, dan menhina atau merosakan patung Buddha. Dosa ini akan mengakibatkan mereka jatuh ke dalam neraka wu jian. Neraka ini dikelilingi dengan tembok besi yang setinggi 10 000 kilometer dan penuh dengan barak api yang sangat panas. Bagi sesiapa yang jatuh ke dalam neraka ini mereka akan mengalami derita yang paling berat dan tiada peluang untuk lahir ke dunia manusia atau dunia lain lagi.

Di samping itu, salah satu nilai dalam nilai moral agama Buddha ialah baik hati kepada semua makhluk iaitu menyayangi dan menghormati makhluk lain kerana semuanya juga mempunyai hak untuk hidup. Maka pengguguran juga bermaksud telah merampaskan hak bayi itu untuk lahir atau hidup di dalam dunia ini. Walaupun dosa membuang bayi tidak seberat mengguguran bayi, akan tetapi pembuangan bayi tetap membawa penderitaan kepada bayi itu sama ada bayi itu masih kecil atau masa hadapannya, maka mengikut prisip karma, pembuang bayi juga akan menerima karma yang tidak baik. Perbuatan ini akan meninggalkan kesan yang buruk kepada yang melakukannya, ianya akan mencorakkan perwatakan atau mengubahkan nasib orang tersebut sama ada dalam hayat ini atau hayat yang berikutnya. Contoh yang biasa dapat diperhatikan adalah seperti sering sakit, menghidapi penyakit aneh, berjumpa dengan perkara yang aneh. Ringkas kata, apa yang lahir semula itu bukan jiwa tetapi hasil perlakuan sesuatu makhluk atau perwatakannya pada hayat sebelumnya.

[balik laman utama tentang 'Pandangan Tentangan Seks Bebas']

No comments:

Free Ads