Pandangan Tentang Seks Bebas dari segi Islam

Fenomena seks bebas remaja iaitu hubungan seks tanpa ikatan nikah yang sah kini menjadi isu serius yang melanda di mana-mana Negara termasuklah Negara kita. Walaupun kesan terhadap perbuatan tidak bermoral ini diketahui orang ramai, akan tetapi berita berkaitan isu ini jelas terpapar di dada akhbar hampir setiap hari. Persoalannya, adakan punca kepada gejala ini berkaitan dengan kurangnya didikan agama di kalangan pemimpim masa depan negara kita?

Dalam konteks agama islam, perbuatan seks bebas adalah diharamkan. Menurut ajaran agama islam, salah satu asas utama agama Islam ialah Akhlak yang bermaksud tingkahlaku. Akhlak yang baik akan lahir apabila kita melakukan sesuatu perbuatan seolah-olah Allah melihat dan mengawasi setiap perbuatan. Maka, akhlak yang baik mestilah dipupuk dan dipelihara oleh setiap insan. Salah satu ciri akhlak seorang muslim ialah mencontohi akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang tercela atau keji. Oleh sebab itu, perbuatan seks bebas jelas bertentangan dengan ajaran islam yang berpegang teguh kepada akhlak yang baik.
Selain daripada itu, Islam mementingkan 5 perkara yang perlu dijaga iaitu harta, Maruah, Akal, Nyawa dan Agama. Dalam konteks ini, perbuatan seks bebas adalah bercanggah dengan salah satu perkara tersebut iaitu maruah manakala pengguguran boleh dikaitkan dengan nyawa iaitu pemgambilan nyawa janin yang secara langsungnya bermaksud pembunuhan. Oleh sebab yang demikian juga, sesiapa yang tidak menjaga 5 perkara tersebut adalah dianggap berdosa besar dan mesti segera bertaubat. Dalam isu yang dibincangkan ini,salah satu punca kepada berlakunya gejala sosial ini mungkin bersangkut paut dengan kegagalan golongan remaja dalam mengawal hawa nafsu dan godaaan. Maka, dalam ajaran Islam, bagi mereka yang tidak dapat menahan keinginan, Islam menggalakkan umatnya menggunakan saluran lain seperti berkahwin atau berpuasa. Hubungan seks bebas tanpa perlindungan membawa kepada peningkatan risiko pengguguran di kalangan remaja yang masih mentah dan juga kes pembuangan bayi.
Pengguguran mengakibatkan kematian janin.Janin di dalam kandungan terbentuk dalam beberapa peringkat yang dikenali sebagai nutfah , alaqah , dan mudhghah. Peringkat terakhir ialah selepas berumur 121 hari iaitu sesudah ditiup roh insaniah ke dalamnya. Pada dasarnya, agama islam menyatakan pengguguran anak dalam kandungan adalah haram dan berdosa besar kerana pengguguran dianggap satu jenayah bunuh ke atas janin yang telah ditiupkan roh iaitu sebagai makhluk bernyawa. Malahan anak dalam kandungan adalah tidak berdosa. Walaubagaimanapun, pengguguran adalah dibenarkan pada pandangan agama Islam dalam keadaan tertentu. Contohnya untuk menyelamatkan nyawa ibu atas sebab-sebab kecacatan yang bersangatan.

Selain pengguguran, hubungan seks bebas remaja juga membawa kepada peningkatan kes pembuangan bayi. Perbuatan biasanya melibatkan golongan remaja yang bertindak terburu-buru mengambil tindakan demi kepentingan sendiri. Gejala ini bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah kemanusian manusia. Pada zaman jahiliah iaitu zaman kegelapan , gejala ini menjadi sebahagian daripada nilai masyarakat jahiliah. Mereka bukan sahaja membuang bayi perempuan, malah sanggup menanam anak perempuan mereka hidup-hidup demi menjaga maruah peribadi dan keluarga sendiri. Maka timbul isu-isu yang diperbincangkan, mengapakah remaja kita sanggup bertindak sedemikian seolah-olah manusia dalam masyrakat jahiliah yang tidak berperikemanusian? Perbuatan ini dianggap jahil pada pandangan Islam iaitu tidak mematuhi 5 perkara yang perlu dijaga. Justeru itu, jelasnya hal ini berlaku lantaran remaja kita tidak mempunyai pegangan agama yang tebal dan mudah dipengaruhi oleh desakan seksual mereka itu.

[balik laman utama tentang 'Pandangan Tentangan Seks Bebas']

No comments:

Free Ads