Pengguguran dan pembuangan bayi

Perlakuan seks bebas akan menyumbang kepada pengguguran dan pembuangan bayi. Pengguguran ialah pembuangan embrio atau janin dari rahim yang bertujuan untuk menghapuskannya. Pengguguran, pada zaman atom ini, merupakan satu cara pintas untuk menyelesaikan masalah selepas keseronokan. Remaja kini yang berfikiran tidak matang dan tidak berpandangan jauh tidak mempedulikan akibat yang perlu ditanggung atas perbuatan diri sendiri. Mereka hanya pentingkan keghairahan seketika tanpa memikirkan tanggungjawab yang perlu dipikul. Mereka berpengetahuan cetek dalam seksualiti dan cara pencegahan kehamilan. Oleh itu, mereka tidak mengambil langkah pencegahan kehamilan maka berlakulah kehamilan yang tidak diduga. Apabila hal sedemikian berlaku, mereka berasa takut untuk memikul tanggungjawab yang berat, berasa malu atas perbuatannya dan bimbang reputasi diri tercemar sehingga mengakibatkan mereka sanggup mengambil keputusan untuk menggugurkan kandungan mereka atau membuang bayi mereka.

[balik laman utama tentang 'Pandangan Tentangan Seks Bebas']

No comments:

Free Ads