Teori Moral

Teori Kemoralan Sosial
-Adat resam, moral masyarakat, undang-undang
>salah faham akan berlaku (Perang dan Gaduh)

Etika Keperibadian Mulia [Aristotle Nichomachus]
-latihan sebab individu tidak lahir jahat ataupun baik, selalu berkesederhanaan
>Perangai individu dikait dengan genetic ibubapa, nabi dikait dengan tuhan
Teori Teleologi (Consequentialisme)
- hasil dan faedah membawa kebaikan lebih daripada keburukan

a)Utlitarianisme [Jeremy Betham, John Stuart Mill)
-Kebahagian pihak majority diutamakan dimana minoriti diabaikan
>menjadi alasan untuk membuat jahat
b)Egoisme [Friedrich Wilhelm Nietsche]
-Kebahagian sendiri diutamakan
>manusia memerlukan undang-undang dan tuhan, semulajadi

Teori Deontologi
-Kelakuan yang disebabkankan itu wajib, bukannya memikirkan kesan

a)Eksistensialisme [Soren Kierkegaars, Martin Heidegger, Karl Jasper, Gabriel Marcel, Jean Paul Sartre]
-perbuatan ditimbangkan dengan situasi atau keadaan waktu (Kebebasan Individu)
>manusia memerlukan undang-undang dan tuhan, semulajadi
b)Prinsip Kewajipan [Immanuel Kant]
-Moral sebagai tanggungjawab: intrinsic, bukan ekstrinsik
>Individu yang tidak rela, tetapi demi menunjuk, melakukanlah saja.

No comments:

Free Ads