Etika

Kandungan Etika

a)Peraturan Masyarakat [Emmet, Hemming, Hobbes]
-Peraturan yang baik diperlukan untuk mengelakkan konflik yang sukar diselesaikan
b)Keperibadian Mulia [Geach]
-Sifat semulajadi individu yang baik
>Sukar untuk membuat penilaian individu : Cth berani buat baik, berani buat jahat

Bentuk Etika

a)Bentuk Etika Berprinsip
1)Keadilan
-autonomi (self-law) yang betul
2)Kepedulian
-perasaan moral yang suci
b)Bentuk Etika Situasional [Cohen]
-Tindakan digantung kepada situasi

Dimensi Etika (Insan Bermoral)

a)Pentaakulan Moral (Pemikiran)
b)Perlakuan Moral
c)Perasaan Moral

No comments:

Free Ads