Konflik Moral

Konflik Moral
- Baik(Membina) dan Buruk(Pertikaian)
-Pertimbangan adakah sesuatu itu wajar

Penyelesaian secara Umum
-mendapat maklumat, nasihat orang ramai
-mengumpul maklumat
-memecahkan paradigm lama dalam pemikiran
-menolak prinsip prejudis
-mencari jawapan melalui fakta, hokum adat
-mencari punca sebenarnya masalah muncul

a)Strategi Pembinaan Hirarki
-utamakan nilai penting dan disusun (kenalpasti, susun, mencari sebab)
>Sukar disusun
b)Strategi Pencairan Masalah
-mengambil alternatif lain (kenalpasti, beri alternatif, mencari sebab)
>Sukar dikawal
c)Strategi Kompromi (Give n Take)
-Bertolak ansur (kenalpasti, beri pengorbanan, sebab pengorbanan)
>memihak yang lebih berkuasa
d)Strategi Analisi Nilai
-menganalisa segala nilai (kenalpasti nilai+fakta, beri alternative, mengenalpasti kesan, pilih)
>mementing fakta logik melebihi emosi dan perlakuan moral

No comments:

Free Ads