Pernyataan Moral

Konsep Asas Etika
-menjelaskan perbezaan antara fakta dengan nilai
-kepatutan seseorang bertindak

Pernyataan:
Normatif
a)Normatif Moral
-ayat yang menegaskan soal baik/buruk
b)Normatif Bukan Moral
-ayat yang nilai selain daripada moral

Deskriptif
-ayat yang tidak mempunyai nilai (fakta/logic)
Fungsi nilai
-kriteria agar manusia bertindak betul
-tunjuk arah untuk menyelesaikan konflik moral
-batasan terhadap perbuatan

Perbezaan Nilai
-Nilai Instrumental / Ekstrinsik (Kesan sekeliling)
-Nilai Intrinsik (Sendiri)
-Nilai Subjektif (Individu)
-Nilai Objektif (Ramai)
-Nilai Relatif (Berubah)
-Nilai Absolute / Mutlak (Tidak berubah)

No comments:

Free Ads