Moral Alam

Alam sekitar (tempat sekeliling yang memberikan kesan kepada perkembangan kumpulan organism)
a)Pencemaran air
-pembuangan sisa-sisa toksid dan sampah dengan sewenang-wenangnya ke sungai dan lautan
-kematian ikan sebagai sumber protein
b)Pencemaran udara
-pembakaran terbuka
-menyebab sakit paru-paru, menjadi letih
c)Pencemaran bunyi
-bunyi bising
-mengganggu pendengaran, emosi dan boleh menjadi pekak

Kebebasan maklumat
-masyarakat bermaklumat dan berilmu menjelang 2020, peka dengan revolusi maklumat
-membuat perbandingan cepat, tepat dan matan
-maklumat tersebar melalui sistem komunikasi yang canggih (Internet)
-manusia mencipta maklumat dalam bentuk penerbitan atau pangkalan data

Diskriminasi
_ Diskriminasi dengan sengaja (benci)
_ Diskriminasi layan tidak sama (layan berbeza)
_ Diskriminasi kesan tidak sama (tarikan berbeza)
_ Diskriminasi masa lalu (masa lampau)
_Tindak balas terhadap orang yang menentang diskriminasi (digantung)
-Jenis: Diskriminasi Jantina, Diskriminasi Umur, Diskriminasi Politik, Diskriminasi Agama

Etika perniagaan
-pertimbangan moral yang berlandaskan peraturan dalam perlakuan perniagaan
-falsafah perniagaan: tujuan (bukan untung banyak tapi bertanggungjawab), strategi (menentu logic perniagaan), etika dan nilai kerja (aktiviti yang dijalankan adalah baik untuk semua)
-kepentingan: mengelak perniaga jenayah serta mengabaikan tanggungjawab kepada masyarakat

Mengambil Nyawa
-hukum mati
-penguguran: haram dari segi Islam, Kristian, Yunani dan Rom
-euthanasia: sukarela(sendiri) aktif(dos lebih)/ pasif(apa pun takada), bukan sukarela(orang lain) aktif/pasif: haram dari segi Islam, Kristian, Buddha, Sikh, Hindu: betul dari segi Utilitarian, egoism

Seksualiti
-bersekedudukan: Linus blanket(tidak berkeyakinan berkeseorangan), Emancipation(lari rumah), Convenience(kebaikan kedua-dua pihak), Testing (perkahwinan cuba)
-haram dari segi Islam, Kristian
-membawa pembuangan bayi
-Heteroseksual, Homoseksual
-pandangan: Naturalisme(ikut semula jadi alam), Intuisionisme(ikut naluri), Eksistensialisme(ikut individu)

No comments:

Free Ads